Sweetcup 2014

Dňa 21. 02. 2014 sa uskutočnila medzinárodná gastronomická súťaž cukrárov a kuchárov – juniorov, predavačov a aranžérov SWEETCUP 2014, ktorú organizovalo STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE OBCHODNÉ, Sídlisko Duklianskych hrdinov 3, 08001 Prešov.

Téma tohtoročnej súťaže sa niesla pod názvom „KONTRAST.“ Naša škola súťažila v disciplíne cukrár s výrobkom torta, ktorej sme dali názov „Dych života a smrti“

Školu reprezentovala žiačka Tatiana Rišková z V. B triedy a asistentkami jej boli Simona Miklošová a Alexandra Biroščáková, obidve z II. C triedy. Získali sme bronzovú medailu.

Súťažiacim týmto gratulujem k dosiahnutému úspechu. Tohtoročná súťaž bola na veľmi vysokej gastronomickej úrovni, zúčastnilo sa jej 12 súťažiacich zo Slovenska aj zo zahraničia – z Poľska a Ukrajiny. Pre žiakov to bola nová skúsenosť obohatená o moderné  gastronomické trendy.

Súťažiace pripravovala učiteľka odborných gastronomických predmetov Gabriela Mojzešová.