Sweet cup 2011

Predsa sme to dokázali! Žiaci 2.B triedy našej školy Tatiana Rišková a Ján Nemergut ukázali svoju šikovnosť a fantáziu na 9. ročníku SWEETCUP 2011.

Ide o celoslovenskú súťaž v kategórii cukrárov, kuchárov, predavačov a aranžérov, ktorú organizovala SOŠ obchodu a služieb v Prešove dňa 17. 02. 2011. Opäť sme predviedli, že máme naozaj šikovných žiakov, keďže torta našej školy vyhrala 1. miesto. Naši druháci by to samozrejme nedokázali bez precíznej prípravy pani profesorky PaedDr. Gabriely Mojzešovej.  Keďže téma na tento ročník bola „Fašiangy, Turice“, žiaci sa rozhodli dekorovať tortu vo fialovej, zlatej a čiernej farbe a dali jej názov „Kráľovná plesu“. Súťažiaci mali na prípravu torty 20 minút za pódiom (plnenie, poťahovanie cukrárskou hmotou) a 25 minút na pódiu (dekorovanie, dokončovanie). Hodnotil sa nie len vzhľad torty, ale aj hygiena na pracovisku, správne dodržiavanie technologických postupov a samozrejme chuť. Na súťaži sa zúčastnil nie len  Prešov, ale aj Bratislava, Košice, Martin, Snina, Stará Ľubovňa, Sabinov, Lipany a zahraničné krajiny  Poľsko a  Česko.

 Fotografie z celého priebehu súťaže si môžete pozrieť vo fotogalérii.