Svetový deň cestovného ruchu 2021

Minulý týždeň sme si v rámci predmetu Služby cestovného ruchu so IV. A pripomenuli Svetový deň cestovného ruchu.

27. septembra si celý svet pripomína význam cestovného ruchu. Načasovanie je symbolické aj preto, že sa koná v čase, keď sa končí hlavná turistická sezóna na severnej pologuli a zároveň sa začína na južnej pologuli. Hlavným zmyslom je vyzdvihnutie cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnôt a jeho prínosu pre celkový udržateľný rozvoj spoločností.

Tohtoročnou témou Svetového dňa cestovného ruchu bol „Cestovný ruch pre inkluzívny rast“. Svetová organizácia CR chce tento rok poukázať na skutočnosť, že za každým štatistickým číslom v cestovnom ruchu je človek. Taktiež zdôrazniť skutočnosť, aký obrovský sociálny a ekonomický dopad má pandémia COVID-19 na toto odvetvie, ktoré zamestnáva jedného z desiatich ľudí na Zemi.

Nakoľko nám protipandemické opatrenia momentálne obmedzili možnosť navštíviť Mestské informačné centrum v Prešove, kde sme sa chceli dozvedieť, ako si tento deň pripomínajú, vynašli sme sa a formou skupinovej práce a pripravenej prezentácie sme si priamo na hodine pripomenuli tento významný deň.

Zistili sme, že niektoré mestá na Slovensku cez svoje informačné centrá organizovali bezplatné prehliadky miest, diskusie, rôzne tematické podujatia. Samozrejme prispôsobené aktuálnej epidemiologickej situácii. Mestské informačné centrum Prešov na FB realizovalo propagačnú súťaž o najobľúbenejšie miesto regiónu Šariš. Priaznivci krás nášho regiónu mohli posielať typy a fotografie ich obľúbených miest. Súčasne sme sa dozvedeli, aké aktivity sa plánujú v Prešove a okolí v najbližšom období.

Poniektorí z nás si vyskúšali napísať príspevok o uvedenom dni na webovú stránku školy, iná skupina nahrávala hlasovú správu na danú tému.

Svetová organizácia CR do budúcnosti predpokladá, že tzv. turistika pod holým nebom a prírodný cestovný ruch zaznamenajú po obnovení cestovného ruchu nárast dopytu. Očakáva tiež, že domáci cestovný ruch bude stále viac populárnejší.