Súťaž v písaní na počítači

V dnešnej dobe počítačov a moderných technológií je priam nevyhnutnosťou vedieť rýchlo a presne písať na klávesnici počítača „všetkými desiatimi“. Túto zručnosť oceňujú aj zamestnávatelia pri prijímaní ľudí do zamestnania. Študenti, ktorí poznajú desaťprstovú metódu písania, túto zručnosť využívajú predovšetkým pri písaní rôznych úloh na počítači, či seminárnych prác.

Dňa 19. 05. 2017 sa na našej škole uskutočnila pre žiakov 1. ročníka Súťaž v písaní na počítači. Súťažilo sa v 10-minútovom odpise, pričom sa žiaci snažili odpísať text s čo najvyšším počtom úderov a čo najnižším počtom chýb. Rýchlosť a presnosť písania prezentovalo 16 študentov a výsledky sú nasledovné:

1.      miesto             Kristína Tomanová     1. C     142 ČÚ/min    3 chyby

2.      miesto             Miroslav Bašista         1. B     219 ČÚ/min    6 chýb

3.      miesto             Lívia Husovská          1. D     195 ČÚ/min    6 chýb

4.      miesto             Adam Timčík             1. B     175 ČÚ/min    6 chýb

5.      miesto             Samuel Hatok             1. C     166 ČÚ/min    7 chýb

 

Ďalšími zúčastnenými študentmi boli:

1.      A         Alex Guľa, Daniel Mikula, Mária Magdaléna Petrová, Karin Kožlejová

1.      B         Sebastián Krescanko, Lívia Jacková

1.      C         Martina Stejskalová, Simona Trojanová

1.      D         Kristián Babjak, Samuel Mráz, Adam Piskura

Víťazi boli odmenení zaujímavými cenami a všetkým žiakom sa ušla aj sladká odmena. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!

Ing. Alena Vitkovičová