Súťaž Sweetcup 2016

Dňa 12. 2. 2016 sa uskutočnila medzinárodná gastronomická súťaž cukrárov a kuchárov - juniorov, predavačov a aranžérov SWEETCUP 2016, ktorú organizovala Stredná odborná škola obchodu a služieb, SDH 3 v Prešove.

Tohtoročná téma súťaže sa niesla v znamení lásky, konkrétne: „S láskou zmeňme kúsok seba“. Naša škola súťažila v disciplíne cukrár s výrobkom torta.

Školu reprezentoval žiak III. B Merlin Erb s asistenkami Alexandrou Boriščákovou a Natáliou Horváthovou zo IV. C. Naša torta sa umiestnila v striebornom pásme.

Súťažiacim týmto gratulujeme k dosiahnutému úspechu. Tohtoročná súťaž bola na veľmi vysokej gastronomickej úrovni, zúčastnilo sa jej 9 súťažiacich zo Slovenska aj zo zahraničia – z Poľska a Maďarska. Pre žiakov to bola nová skúsenosť obohatená o moderné gastronomické trendy.

Súťažiace pripravovala učiteľka odborných technologických predmetov PaedDr. Gabriela Mojzešová.