Súťaž Expert 2015

1 .decembra 2015 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská súťaž EXPERT geniality show, ktorú organizuje Talentída, n. o., Bratislava.

V tomto školskom roku sa zapojilo 22 žiakov v dvoch kategóriách a riešili úlohy  z oblastí :

Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, umenie, všeobecný rozhľad),

Svetobežník (fyzická a humánna geografia),

Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),

Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),

Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),

Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

Výsledky budú zverejnené koncom decembra.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. – 10. mieste v ľubovoľnom rebríčku, budú odmenení  vecnými cenami. Štvrtina súťažiacich v každom tematickom rebríčku získa titul EXPERT, 100 najlepších v každej vekovej kategórii získa titul TOP EXPERT. Ostatní dostanú účastnicky diplom.