Súťaž EXPERT 2012

Dňa 5.12.2012 sa na Hotelovej akadémii konala súťaž EXPERT-geniality show. Organizátorom súťaže je Talentída, n.o. a je určená pre naozaj šikovných žiakov z celého Slovenska.

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách O12 - žiaci prvého a druhého ročníka a O34 - žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka. Spolu sa zapojilo 20 žiakov, ktorí si mohli vybrať zo 4 ponúkaných tém - Spoločnosť kedysi a dnes, Svetobežník, Tajomstvá prírody a Do you speak English? Celoslovenské výsledky budú známe 9.1.2013.