Súťaž – 12. Ročník St. Nicolaus cup 2014

Dňa 31. 01. 2014 sa konal 12. ročník St. Nicolaus cup 2014 – barmanská súťaž juniorov – klasik, organizovanej Slovenskou barmanskou asociáciou v priestoroch Bratislavskej Incheby.

Súťaže sa za našu školu zúčastnili žiaci Šimon Šarnik z III. A triedy a Róbert Stajanča zo IV. B triedy. Súťaž prebiehala jednokolovo. Každý súťažiaci pripravoval 3 porcie long drinku s použitím povinných ingrediencií určených organizátorom.

Róbert Stajanča získal druhé miestoŠimon Šarnik diplom za umiestnenie. Obaja žiaci vzorne reprezentovali školu.

 Žiakov na súťaž pripravovala Mgr. Ľudmila Harčariková.