Slovensko druhýkrát oslávilo Svetový deň stolného tenisu pre všetkých

Svetový deň stolného tenisu pre všetkých - WORLD TABLE TENNIS for all DAY bol vyhlásený svetovou federáciou stolného tenisu ITTF na deň 6. apríl. Vo svete sa konal už 5. ročník, počet prihlásených krajín každým rokom stúpa. Slovensko sa v tomto roku druhýkrát prihlásilo do celosvetových osláv stolného tenisu, ktorý sa aj u nás teší veľkej popularite.

Hlavné úlohy projektu:

 • oznámiť širokej verejnosti, predovšetkým školám, že stolný tenis má svoj Svetový deň - WTTD for all, ktorý sa oslavuje po celom svete dňa 6. Apríla

 • vyzvať rodiny – deti, rodičov i starých rodičov, aby si spoločne zahrali

• koordinovať a poskytovať školám poradenstvo pri organizácii jednotlivých podujatí

Cieľ projektu:

• osloviť čo najširšie masy ľudí všetkých vekových kategórií, predovšetkým deti a mládež, rodiny s deťmi, aby si prišli zahrať stolný tenis.

• vytvoriť možnosť sociálne a zdravotne znevýhodneným skupinám detí, mládeže a dospelých zapojiť sa do športovania

• prostredníctvom stolného tenisu zvýšiť záujem o športovanie ľudí bez rozdielu veku, pohlavia, telesných predpokladov

• rozvíjať morálne hodnoty detí a mládeže, prácu v kolektíve, podporiť športovanie ako prevenciu proti užívaniu drog a následnej drogovej závislosti

Svetová federácia stolného tenisu ITTF vyhodnotila Projekt „...ideme hrať ping – poooooong...“ako najlepší spomedzi 579 podujatí v 97 krajinách sveta

Ako odmenu pre organizátorov  zaslala renomovaná  japonská stolnotenisová firma Butterfly 6 stolov, 80 ks rakiet a 1 200 ks loptičiek. Za viacdňové podujatie s veľkou účasťou získala naša škola jeden z týchto kvalitných stolov. 

Oslavovali sme aj tohto roku. V dňoch od 1. 4. – 12. 4.  2019 si študenti našej školy na hodinách TSV zahrali kolotoč v stolnom tenise. Z celkového počtu žiakov 522 sa osláv zúčastnilo 451 žiakov. Trieda s najväčším počtom účastníkov 26 bola V. D. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa už na ďalšie oslavy. 

Vedúca PK TSV PaedDr. Martina Frantová