Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v školskom roku 2012-13

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo 18. a 19. decembra 2012. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách podľa úrovní a ročníkov.

V kategórii 2A súťažilo                  16 žiakov

V kategórii 2B súťažilo                   16 žiakov

Spolu sa do súťaže zapojilo         32 žiakov.

Výsledky školského kola:

Kategória 2A

1.       miesto: Richard Bundzík              II.A            postup do obvodného kola

2.       miesto:  Lenka Sabolová               I.D

3.       miesto: Alex Špireng                     II.D

Kategória 2B

1.       miesto: Gabriela Velčoková        V.B            postup do obvodného kola

2.       miesto: Sabína Barlíková              V.D

3.       miesto: Dorota Semanová            V.B

Srdečne gratulujeme.