Schválený projekt v rámci programu ERASMUS+

Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Akcia: Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP Názov projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce Začiatok projektu: 01. 06. 2018 Koniec projektu: 31. 12. 2019

Partnerská organizácia: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Česká republika, příspěvková organizace

Opis projektu:

Účastníkmi mobility bude 20 žiakov 2. ročníka v termíne 08. 06. 2019 - 28. 06. 2019, vybraných  na základe vopred známych kritérií. Spolu so žiakmi sa zúčastnia mobility 2 učitelia. Pobyt žiakov v zahraničí prispeje k ich samostatnosti, k vyššej sebadôvere, k zodpovednému prístupu k práci a k schopnosti začleniť sa do nového pracovného kolektívu. Veľkým prínosom pre  účastníkov mobility bude získanie nových vedomostí, skúseností a zručností v oblasti inovatívnych trendov  v cukrárskej výrobe - airbrush, drátkovanie cukrárenských kvetov,  nové metódy používania karamelu, spoznať široký sortiment cukrárenských výrobkov, vrátane prípravy korpusov a náplní, poťahovania a zdobenia tort, výroby zmrzliny, čokoládových cukríkov a ozdôb z karamelu, modelovanie základných tvarov figúrok a kvetov, pečenie a zdobenie perníkov. Táto prax prispeje k získaniu a upevňovaniu pracovných návykov, zodpovednosti za svoju prácu, žiaci sa naučia pracovať v tíme a zároveň si zdokonalia komunikačné zručnosti v priamom kontakte s hosťami, zamestnancami a manažérmi podnikov, v ktorých budú pracovať.  Pridanou hodnotou pre účastníkov bude získanie Europassu Mobility, ktorý by mal byť motiváciou a zároveň prínosom pri uplatnení sa na európskom trhu práce.

Ďalšími účastníkmi mobility bude 8 učiteľov v termíne  30. 09. 2018 - 06. 10. 2018. Účastníkov budú tvoriť  učitelia odborných ekonomických a technologických predmetov a vedenie školy. Mobilita učiteľov bude pozostávať z  hospitačnej činnosti na  teoretickom  vyučovaní (odborné predmety) a na praktickom vyučovaní (výrobný úsek, odbytový úsek, ubytovací úsek, úsek riadenia stredného manažmentu, cukrárenská výroba), z  účasti na workshopoch, diskusiách a z odborného programu.