Rozlúčka piatakov 2014

Tohtoročná rozlúčka piatakov so školou pripadla na stred týždňa. Parkovisko inokedy plné áut v to veterné ráno 7. mája 2014 zostalo prázdne.

O desiatej žiaci prvého až štvrtého ročníka poslušne nastúpili na jednu stranu a oproti nim sa postupne schádzali v značnej menšine členovia pedagogického zboru. Za hlasného zvuku trúb, bubnov a rôznych pokrikov začali na scénu prichádzať piataci a zaujali miesto pri výjazde, akoby aj tým chceli naznačiť, že už skutočne odchádzajú. Oficiálna časť začala študentskou hymnou Gaudeamus Igitur, po ktorom nasledoval slávnostný príhovor pána riaditeľa. Plynule potom prešiel k oceneniu najúspešnejších žiakov piateho ročníka a odovzdal im knižné odmeny s venovaním. Za všetkých piatakov sa potom poďakovala Lucia Andrejová. Učitelia ako prejav vďaky dostali od žiakov kvety. Nekonečné potriasanie rúk, priania všetkého dobrého, šťastia pri maturitných skúškach aj v ďalšom živote a slzy, ktoré by niektorí z nás možno radšej skryli ukončili krátky, ale pôsobivý moment v živote našej školy.