Revitalizácia školskej záhrady

Spoločnosť SLOVNAFT, a. s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí už 14. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venovala do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 60 000 eur, ktoré boli rozdelené medzi najlepšie projekty.

Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Odborná komisia ešte vo februári vybrala zo 179 žiadostí o grant jedenásť najzaujímavejších, ktoré získali priamu podporu. Ďalších 26 projektov sa v marci uchádzalo o hlasy verejnosti. O finálnom rebríčku rozhodlo 19 114 hlasov. Grant získalo dvanásť projektov s najvyšším počtom hlasov.

projekty.jpg

Zelené oázy podporili 23 projektov a my, HOTELOVÁ AKADÉMIA PREŠOV, patríme medzi nich.

V roku 2020 realizujeme opravu historickej fasády našej školy, ktorá je súčasťou ochranného pásma mestskej pamiatkovej rezervácie a mestských hradieb. Na historickú časť školy nadväzuje školská záhrada, ktorej chceme tiež dať novú podobu. Hlavne v jarných a jesenných mesiacoch je záhrada príjemnou oddychovou zónou, ktorú radi navštevujú žiaci, učitelia i široká verejnosť. Jej revitalizáciu realizujeme svojpomocne v rámci dobrovoľníckych aktivít v spolupráci s našimi žiakmi, rodičmi, zamestnancami, mestskými inštitúciami, priateľmi a sympatizantmi. Na nákup výsadbového materiálu, náradia, materiálu na parkovú a záhradnú architektúru využívame finančné prostriedky z Nadácie Ekopolis a tiež vlastné zdroje.

Zveľadenie záhrady bude prínosom pre skvalitnenie enviromentálnej výchovy na našej škole v oblasti implementácie jednotlivých jej zložiek do vyučovacích predmetov ako prax a odborné technologické predmety. Aktívne zapájame žiakov do ochrany životného prostredia a skultúrnenia areálu školy.

 

 

Názov projektu

Žiadateľ

Obec/mesto

Kraj

Podporené sumou

Oddychová zóna pri Malom Dunaji

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých č.287 Jahodná

Jahodná

TT

2000

Vysaďme spolu stromy

Kukkonia

Dunajská Streda

TT

2500

Zelená alej

OZ-SZZ- Základná organizácia 16 – 66  Horné Orešany,Marián Héger,predseda

Horné Orešany

TT

2500

Komunitná záhrada na sídlisku Komárňanská

Mesto Veľký Meder

Veľký Meder

TT

2500

Revitalizácia zelene na turistickej lodenici

Klub turistov Kormorán Komárno

Komárno

NR

1500

Vráťme život do vinohradov

ĎARMOTY - Občianske zdrzženie

Golianovo

NR

4000

Zeleň do centra- život do mesta

Mesto Štúrovo

Štúrovo

NR

3000

Čerešňová alej v Malinove

Obec Malinovo

Malinovo

BA

4000

VODA NAD ZLATO

Rodičovské združenie Borkáčik

Bratislava

BA

1500

Jedlý živý plot v Panšula Parku

Báhoň

OZ Villa Bahun

Báhoň

BA

1500

Sídlisková oáza

Brána do Narnie

Bratislava Petržalka

BA

3500

Terénne informačné stredisko v sedle Burda

OZ Nová Burda

Rimavská Sobota

BB

3500

Chodník Meandre Hrona

Obec Telgárt

Telgárt

BB

3500

Zelená oáza pri cyklochodníku

OZ TATRY

Liptovský Mikuláš

ZA

2000

Znievska záhrada

Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom

Kláštor pod Znievom

ZA

2200

Zdravie z vlastnej záhrady

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

Trstená

ZA

1150

Návrat ku koreňom

ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Spišské Bystré

PO

3000

Revitalitácia školskej záhrady

Hotelová akadémia Prešov

Prešov

PO

3000

Zrevitalizovanie lesnej lokality

Obec Ondavské Matiašovce

Ondavské Matiašovce

PO

2800

Zóna oddychu s ovocným sadom

obec Košariská

Košariská

TN

2000

Záhrada plná chutí

ZŠ s MŠ, M. Nešpora 12/1, 97245 Bystričany

Bystričany

TN

1000

Tieň pre každého

Obec Ochtiná

Ochtiná

KE

4000

Obecný jedlý les s kvitnúcou lúkou

Obec Nový Ruskov

Nový Ruskov

KE

2350

SPOLU

 

 

 

      59000      000,00 €