Projekt REVITALIZÁCIA ŠKOLSKEJ ZÁHRADY

Nadácia Ekopolis a spoločnost Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy v marci 2020 podporili náš projekt Revitalizácia školskej záhrady.

Časový harmonogram realizovaných prác značne ovplyvnila pandémia Covidu 19. Došlo k časovým posunom oproti pôvodnému harmonogramu prác vzhľadom na nariadenú karanténu, dištančné vzdelávanie i zákaz pohybu. Na plánovaných aktivitách počas trvania projektu sa zúčastnilo celkovo asi 100 osôb.

Až v máji 2020  sme sa stretli v teréne prvýkrát. Brigády sa zúčastnilo 12 učiteľov. Každý sa tešil po dlhšom čase zo spoločného stretnutia i vykonanej práce. Upratali sme záhradu po zime, orezali kríky, odstránili staré dreviny, pripravili miesto na osadenie zbernej nádrže na dažďovú vodu. V júni sme z grantových financií nakúpili náradie, ktoré bolo efektívne využité pri prácach v záhrade. V júli sme s architektkou, Ing. Katarínou Mohlerovou, aktualizovali projekt na parcele č. 301/2. Architektka pripravila skicu výsadby kríkov, drevín a nových rastlín.  Koncom augusta sme za aktívnej spolupráci s učiteľmi, žiakmi i THP pracovníkmi hotelovej akadémie pripravili záhradu na výsadbu nových rastlín. V septembri a októbri sme v niekoľkých etapách zrealizovali nákup rastlinného materiálu, pôdneho substrátu, kvetináčov, hnojív. Zakúpené komodity boli následne použité pri výsadbe a revitalizácii záhrady. Na týchto prácach sme opäť spolupracovali so žiakmi, učiteľmi a THP pracovníkmi.  

V prácach budeme pokračovať v jarnom období. Tešíme sa, že vysejeme nový trávnik osadíme nové záhradné sedenie i hojdačku.

Na záver chceme poďakovať Nadácii Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s., že v rámci programu Zelené oázy podporili revitalizáciu našej školskej záhrady v sume 3000 eur a tiež Združeniu rodičov pri HA v Prešove za spoluúčasť na projekte v sume 750 eur.

Ďakujeme všetkým kolegom, žiakom, zamestnancom i sympatizantom, ktorí pomohli pri realizovaných aktivitách a prácach pri úprave školskej záhrady.

Mgr. Oľga Korbová                  

20200902104842_logo_oazy