„VIVA CUBA LIBRA“ - V. C 2013-2014

K úspešnému ukončeniu štúdia na Hotelovej akadémii na Baštovej ulici v Prešove neodlučiteľne patrí realizácia praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Tak, ako každý, aj my sme si tým museli prejsť.

Čo vám napadne pri slove Kuba? Exotika? Fidel Castro? Komunizmus? Či azda rumba alebo salsa? Keď sme si mali vybrať tému na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, ani chvíľu sme neváhali a vybrali si Kubu. Prečo? Oslovila nás totiž svojou krásou, tajomným čarom, zmyselnosťou, cigarami a vynikajúcim kubánskym  rumom. Aj keď nikto z nás na Kube nebol, v hlavách sme mali hneď predstavu, ako bude celá udalosť prebiehať.

 Po dlhých mesiacoch príprav prišiel deň ,,D,, a my sme museli premeniť v priebehu dvoch dní obyčajné školské priestory na miesto, ktoré malo našich hostí navnadiť na atmosféru Kuby. Prípravy prebehli hladko, každý robil to, čo mal vopred určené. Aj keď sa náhodou vyskytol nejaký problém, včas sme ho vedeli vyriešiť.

V deň akcie, t.j. 27. 03. 2014, sme urobili posledné úpravy, pomaly sme umiestňovali studené výrobky na sklá, aranžovali slávnostnú tabuľu, prichystali teplý bufet a nezabudli sme ani na cukrárenské výrobky. Kuchyňa vymenila špinavé rondóny za čisté, obsluha sa vyparádila a manažérky sa snažili vyzerať čo najreprezentatívnejšieJ.

Úsmevy, podania rúk, welcome drink či darovanie prezentu sprevádzali uvítanie hostí. V úvodnom slávnostnom príhovore hlavná manažérka pripomenula čaro Kuby a po nej nás povzbudil vo svojom slávnostnom príhovore pán riaditeľ. Pre hostí sme pripravili pestrý kultúrny program. Tanečné štúdio Harmony Prešov v podaní Dušana Frimera a Lucie Sidelskej, zatancovali typické kubánske tance, po ktorých nasledovala škola tanca. Koniec programu bol venovaný ochutnávke 3 druhov kubánskych rumov. Nezabudlo sa ani na tombolu, v ktorej boli bohaté ceny. Po kultúrnom vyžití nasledovalagastronomická časť – degustácia a vychutnávanie si pripravených pokrmov, komunikovanie s hosťami a užívanie si príjemnej atmosféry, ktorú dotváralo miešanie nápojov a flambovanie. Na záver príjemného večera nám predsedníčka maturitnej komisie oznámila pozitívnu správu - všetci sme zmaturovali! Veľmi sme sa potešili, že naša snaha, čas a usilovnosť nevyšli nazmar.

Na koniec by som rada poďakovala vedeniu Hotelovej akadémie a našim učiteľom, ktorí nám boli veľkou oporou v prípravách, a bez ktorých by to bolo ťažšie. Ďalej by som rada poďakovala sponzorom, ktorí nám prispeli finančne alebo materiálne a rodičom, ktorí nám od začiatku príprav praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky pomáhali a povzbudzovali nás.

Monika Škovranková