Prednáška o možnostiach samoštúdia cudzích jazykov v knižnici

Študenti III. B triedy spolu s vyučujúcou nemeckého jazyka navštívili Krajskú knižnicu v Prešove na Hlavnej ulici, kde si prezreli oddelenie inojazyčnej literatúry. Dozvedeli sa o možnostiach samoštúdia cudzích jazykov, prezreli si historickú sálu a čitáreň.