Prečo, kde a ako darovať krv?

Práve na tieto otázky dostali odpoveď žiaci II. A triedy, ktorí sa v stredu 14. júna 2017 zúčastnili exkurzie v Národnej transfúznej stanici v Prešove. Mohli tak nahliadnuť do priestorov, kde sa daruje a uskladňuje najvzácnejšia tekutina, ktorú ľudstvo doposiaľ nedokáže umelo vyrobiť – krv. Prehliadku žiaci absolvovali tak, ako keby sa darovania krvi zúčastnili – od vyplnenia dotazníka až po samotný odber. Naviac tí, ktorí sa odhodlali, mohli zistiť svoju krvnú skupinu. Zdravotnícky personál ukázal žiakom, ako prebieha samotný proces odberu, kde sa krv uskladňuje a taktiež žiaci získali množstvo nových informácií o tom, ako sa ďalej odobratá krv spracováva.

Potreba krvi je veľká. Približne 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek sa každoročne spotrebuje iba na Slovensku. Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, pacienti liečiaci sa na leukémiu, nádorové ochorenia, ochorenia krvných buniek, tí všetci potrebujú krv. Celosvetovo je za jeden rok pacientom podaných viac ako 26,5 milióna jednotiek krvných zložiek.

Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

Interval darovania je pre mužov každé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. Celý proces darovania krvi trvá, od registrácie až po odchod domov, približne hodinu a samotný odber len 5 - 15 minút, počas ktorých daruje darca 450 ml krvi.

Verím, že aj medzi týmito študentmi sa nájdu takí, ktorí „naberú“ odvahu a v blízkej budúcnosti krv darujú ľuďom, ktorí ju nevyhnutne potrebujú, či už to bude Študentská kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi alebo len tak – hocikedy, keď pocítia potrebu nezištne pomôcť.

Ing. Alena Vitkovičová