Pozdrav jari 2017

Tému Pozdrav jari si zvolili žiaci II. C triedy, Klaudia Kekeľová, Hela Kosťová a Tomáš Olejčuk na prípravu slávnostnej torty na súťaž Tatranský kuchár 2017. Súťaž organizoval Tatranský klub kuchárov a cukrárov v hoteli Atrium Nový Smokovec 3. 5. 2017. Tento hotel bol aj hlavným sponzorom súťaže.

Žiaci si vybrali tému, ktorá je v tomto období aktuálna. Podmienkou bolo pripraviť tortu minimálne 4 kg. Naša vážila 10,5 kg. No príprava trvala viac ako týždeň, keďže sa vytvárali marcipánové kvietky a krabičky, ktorých vytvorenie bolo časovo náročné.

Žiaci dôstojne reprezentovali našu školu, o čom svedčí aj ich dosiahnuté druhé miesto.

Súťaž bola spojená s výstavkou gastronomických jedál, sprievodnými akciami, prednáškami a ukážkami nových trendov v gastronómii.

Na svoje si prišli aj žiaci  z I.C triedy, vybraní žiaci z  I.A a II.A triedy, ktorí  s pedagogickým dozorom p. Rudou, Bačíkovou,  Vojtkovou a Strečkovou sa zúčastnili tohto podujatia a boli milo  prekvapení ponukou programu organizátora. Našli tu podnety, ktoré ich môžu motivovať v ďalšom štúdiu.

Ďakujem našim súťažiacim Klaudii, Hele a Tomášovi za skvelú reprezentáciu našej školy, ich elán a kreativitu, ktorú využívajú nielen v gastronomickom krúžku ale aj na gastronomických súťažiach.

MVDr. Angela Strečková