POTULKY PO SLOVENSKOM KRASE

Dňa 9.5.2016 perspektívni hoteláci robili prijímacie skúšky a my zálesaci (nie záškoláci) sme vyrazili do prírody.

Cestovali sme vlakom i autobusom. Vystúpili sme v Turni nad Bodvou v mestečku pod rovnomenným hradom. Samozrejme sme najprv vystúpili po hradnej ceste k jeho zrúcaninám. Potom sme pešovali ďalej po modrej značke na planinu. Tu sme si oddýchli, naobedovali a kochali sa krásnym výhľadom do Zádielskej doliny – slovenského grand kaňonu. Chýbala už len presklená vyhliadková plošina. Prešli sme celú planinu a následne sme zostúpili do Zádielskej doliny. Tam si na nás počkala búrka. Dolinou sme rýchle prebehli a v cieľovej stanici, v Dvorníkoch, sa na slniečku zohriali a vyschli.

Rekapitulácia: Prešli sme spolu 15km, nastúpali sme 565 m.

Horám zdar, Slovenskému krasu zvlášť. O.K.