Piráti Karibiku - V. B 2014

Recepcia na tému Piráti Karibiku pri príležitosti praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutočnila dňa 1. apríla 2014. Zorganizovali sme ju my žiaci 5. B triedy. Na túto praktickú maturitnú skúšku sme sa pripravovali už od decembra 2013. Začalo to odovzdaním písomnej častia pokračovalo týždňami príprav, počas ktorých sme vymýšľali, lepili, strihali a snažili sa čo najviac.

Nájsť sponzorov nebolo ľahké. Napriek tomu sa našli aj dobrí ľudia, ktorí nemali problém nám so všetkým pomôcť: so surovinami, kostýmami alebo aj finančne. Za ochotu a pomoc pri realizácii akcie im veľmi pekne ďakujeme.

Deň pred maturitnou skúškou sme sa snažili pripraviť čo najlepšie. Výzdoba, do ktorej sme sa všetci spoločne pustili, generálka programu, príprava jedál. V deň D sme všetky nedostatky dotiahli na mieru ušitú maturitnej téme.

Otvorenie recepcie sa začalo o 16.00 hod. Hostia boli odprevadení pirátmi na príslušne miesto, k stand by a ponukovým stolom. Tie ponúkali množstvo chutných pokrmov ako súčasť maturitnej témy napríklad: srnčie v čokoláde, žemľový knedlík s brusnicami, anglický roastbeaf, sviečková wallington či losos v nory. Nápojové stoly a miešané drinky ešte viac spestrili paletu ponúkaných jedál. Použili sme tam rôzne ingredencie: kokosové mlieko, gin, tmavý rum, limetkový sirup, kokosový sirup a tiež sme použili smotanu 33%.Pre hostí sme mali pripravený aj kultúrny program. Predviedli sa nám mladé talenty  hudbou, tancom a divadelným predstavením.

Odborná komisia na záver recepcie zhodnotila priebeh praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Výsledkom bolo úspešné absolvovanie maturitnej skúšky. Veľká vďaka patrí učiteľom, ktorí nás päť rokov aktívne pripravovali na to, aby sme dokázali zvládnuť zaujímavú, no náročnú skúšku.

Mária Segeďová