OLYMPIJSKÉ FESTIVALY 2017

V roku 2017 vstupujú Olympijské festivaly Slovenska (OFS) do svojho už desiateho ročníka, ktorý bude prebiehať pod tradičným heslom „RÝCHLEJŠIE, VYŠŠIE, SILNEJŠIE, ČESTNE A V PRIATEĽSTVE“. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, OFS sa uskutočňujú pod patronátom prezidenta Slovenského olympijského výboru Antona Siekela.

Zmyslom  a cieľom
tohto celoštátneho hnutia je:
     1. podnietiť  zodpovedných k tomu, aby výraznejším spôsobom vytvárali podmienky  pre športovanie detí a mládeže, propagovali šport ako cestu k zdraviu a harmonickému rozvoju, k telesnej zdatnosti a psychickej  odolnosti,
     2. vyhlásenými športovými a olympijskými aktivitami  získať  deti a mládež pre pravidelné športovanie a formovať v nich  trvalý  vzťah k tejto činnosti, vyhľadávať talenty a postupne ich zaradiť do prípravy  pre výkonnostný  vrcholový  šport, spájať šport  s kultúrou, výchovou  a vzdelávaním. 

Vyhlasovateľom OFS
je Slovenský olympijský výbor  so svojimi partnermi – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Združením miest a obcí Slovenska, SK 8 - slovenskými samosprávnymi krajmi.
 
Termín

Dňa 25. - 26. 5. 2017 sa naši študenti zúčastnili Plaveckej súťaže, ktorú zorganizovali učitelia TSV / Mgr. Pažický, PaedDr. Frantová a PaedDr. Kuchár/ v rámci „Olympijského  festivalu Slovenska.“  Súťaže sa zúčastnilo 80 plavcov zo štyroch tried 2. ročníka.  

1.

Dominik Dobránsky

II. B

14,25

2.

Filip Oľha

II.A

16,65

3.

Leonard Pasierb

II. A

16,89

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Vanda Fertaľová

II. B

20,73

2.

Klaudia Jana Kekeľová

II. C

20,83

3.

Sandra Čižmariková

II. B

23,03

 

 

 

 

PaedDr. Martina Frantová /vedúca PK – TSV/