Olympijské festivaly 2016

V roku 2016 vstupujú Olympijské festivaly Slovenska do svojho už deviateho ročníka, ktorý bude prebiehať pod tradičným heslom „RÝCHLEJŠIE, VYŠŠIE, SILNEJŠIE, ČESTNE A V PRIATEĽSTVE.“ Tak, ako po predchádzajúce roky, OFS sa uskutočňujú pod patronátom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

Zmyslom  a cieľom tohto celoštátneho hnutia je:
Podnietiť  zodpovedných k tomu, aby výraznejším spôsobom vytvárali podmienky  pre športovanie  detí a mládeže, propagovali šport ako cestu k zdraviu a harmonickému rozvoju, k telesnej zdatnosti a psychickej  odolnosti, vyhlásenými športovými a olympijskými aktivitami  získať  deti a mládež pre pravidelné športovanie a formovať v nich  trvalý  vzťah k tejto činnosti, vyhľadávať   talenty a postupne ich zaradiť do prípravy  pre výkonnostný  vrcholový  šport, spájať šport  s kultúrou,  výchovou  a vzdelávaním. 

Dňa 26. - 27. 5. 2016 sa naši študenti zúčastnili Plaveckej súťaže, ktorú zorganizovali učitelia TSV / Mgr. Pažický, PaedDr. Frantová a PaedDr. Kuchár/ v rámci „Olympijského  festivalu Slovenska.“  Súťaže sa zúčastnilo 80 plavcov zo štyroch tried 2. ročníka.  

1.

Petričko Marko

II. D

14,49

2.

Popovský Martin

II.C

14,96

3.

Zeman Štefan

II. C

15,39

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Mičová Jana

II. A

20,3

2.

Petrušková Terézia

II. C

21,39

3.

Šušková Patrícia

II. B

22,97

PaedDr. Martina Frantová /vedúca PK – TSV/