Olympiáda v anglickom jazyku 2015

V dňoch 9. a 10. decembra 2015 sme zorganizovali súťaž Olympiáda v anglickom jazyku v troch kategóriách 2A, 2B a 2C. Na celoškolskom kole sa zúčastnilo 26 žiakov 1.-5. ročníka. Súťažili v písomnej a ústnej a časti a víťazi postupujú do obvodného kola.

Výsledky školského kola:

Kategória 2A 

  1. miesto                 Adam Kloc                       II.C          postup do obvodného kola
  2. miesto                 Barbora Migašová         I. D
  3. miesto                 neudelené

Kategória 2B

  1. miesto                 Michal Šebok                   III.C       postup do obvodného kola
  2. miesto                 Michaela Poláková        III.C
  3. miesto                 Jakub Chmeľovský       IV.A

Kategória 2C

  1. miesto                 Klaudia Jana Kekeľová                  I.C