Olympiáda v AJ a Best in English

Každý rok sa naša škola teší novým jazykovým talentom, ktorí sa neboja popasovať s konkurenciou. Aj tento rok sekcia anglického jazyka zorganizovala niekoľko súťaží v anglickom jazyku.

Dňa 26. 11. 2019 sa konala písomná časť Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v troch kategóriách: 2A (1.-2. roč.), 2B (3.-5. roč.) a 2C2 (žiaci s anglofónnym pozadím). Študenti, ktorí najlepšie vypracovali písomný test postúpili do 2.kola súťaže - ústnej časti, ktorá sa konala 27.11.2019. V jednotlivých kategóriách sa najviac darilo týmto študentom:

 

Kategória 2A:          

1.miesto: Sandra Mária Jaššová (II.A)

2. miesto: Patrícia Torbíková (I.A)

3.miesto Adam Pastirčák (I.A)

 

Kategória 2B:          

1.miesto: Samuel Mráz (IV.D)

2.miesto: Jonáš Havadej (V.B)

3.miesto: Jakub Grega (III.D)

 

Kategória 2C2:        

1.miesto: Gabrielle Sizerová (I.A) 

Šikovným angličtinárom sme však nedali hneď vydýchnuť. V rovnakom týždni, dňa 29. 11. 2019, sa naša škola zapojila do medzinárodnej online súťaže Best in English. Každoročne sa tejto súťaže zúčastnia tisíce študentov z takmer 30 rôznych krajín sveta. Študenti vo veku 14-19 rokov v rovnakom čase vypracúvajú test zameraný na gramatiku, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. Sme radi, že aj tohtoročný, v poradí už 9. ročník súťaže prebehol bez akýchkoľvek technických problémov a môžeme vyhlásiť 3 študentov, ktorí boli v rámci našej školy best in English:

            1. Samuel Mráz – IV.D

            2. Jakub Grega – III.D

            3. Emma Jakabová – II.C

Ďakujeme všetkým aktívnym študentom za účasť v súťažiach, blahoželáme víťazom a držíme palce postupujúcim do okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, ktorá sa bude konať v januári 2020.

Mgr. Martina Hmičová