Oliver Kažimír zdolal konkurenciu!

Dňa 19. 12. 2019 sa v Bowlingu pri trati konalo Krajské finále žiakov stredných škôl. Organizátorom bol Odbor školstva Ú PSK. Súťažilo sa v kategórii štvorčlenných družstiev a jednotlivcov.

Kategórie:  jednotlivci – každý súťažiaci odohral 2 súťažné kolá,                                                   

do celkového poradia sa započítaval súčet obidvoch kôl. Oliver Kažimír zo IV. A triedy sa stal víťazom Krajského finále v bowlingu  žiakov stredných škôl.

Štvorčlenné družstvá  - tvorili  dievčatá a chlapci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste v okresnom kole. Každé družstvo odohralo  2 súťažné kolá (1 súťažné kolo = súčet všetkých členov družstva), do celkového poradia sa   započítaval  lepší výsledok z obidvoch kôl. Oliverovo družstvo skončilo na krásnom 2. mieste z celkového počtu 10.

Oliverovi blahoželáme!

Vedúca PK TSV PaedDr. Martina Frantová