Rozvíjanie kľúčových kompetencií študentov

Hotelová akadémia realizuje v školskom roku 2010/2011 a 2011/2012 projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu...

1.jpg 2.jpg 3.jpg

 

Aktivita 1.1 Teoretická a praktická príprava pedagógov školy

Aktivita 1.2 Inovácia foriem, metód a obsahu vzdelávania

Aktivita 2.1 Implementácia moderných metód a foriem výučby