Náš študent medzi 10 najlepšími mladými osobnosťami ekonómie Prešovského kraja

Martin Maček zo IV. B triedy sa umiestnil medzi 10 najlepšími mladými osobnosťami ekonómie Prešovského kraja v 1. ročníku Ekonomickej olympiády.

Dňa 20. februára 2018  Miroslava Pastulová z V. B, Martin Maček zo IV. B, Peter Adam zo IV. D a Milan Vaščák zo IV. B triedy reprezentovali našu školu na krajskom kole 1. ročníka Ekonomickej olympiády. Olympiáda sa konala na Prešovskej univerzite. Organizátorom súťaže bol  INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz), Bratislava. Krajského kola sa zúčastnilo 47 študentov z rôznych typov stredných škôl Prešovského kraja.

Martin Maček zo IV. B triedy sa umiestnil v prvej desiatke súťažiacich. Certifikát od Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz za umiestnenie medzi 10 najlepšími mladými osobnosťami ekonómie Prešovského kraja dňa 30. mája 2018 odovzdal a k úspechu zablahoželal riaditeľ našej školy MVDr. Jozef Šenko.

Na otázku pána riaditeľa „Bolo náročné prepracovať sa medzi 10 najlepších?“ Martin odpovedal: „V prvom rade je potrebné chcieť si zasúťažiť a pri tom aj niečo vedieť. Najprv to bola možnosť zúčastniť sa školského kola Ekonomickej olympiády. A keď som uvidel, že test som urobil na 80 %, bol som spokojný. To som ešte nevedel, že spolu s ďalšími dvomi súťažiacimi som skončil na 1. mieste a že som postúpil na krajské kolo. A na krajskom kole už len stačilo spomenúť si čo sme sa učili na všetkých tých našich ekonomických predmetoch a hlavne pri vypracovaní úloh rozmýšľať. Keď som sa dozvedel výsledky, najprv som tomu neveril. A tento certifikát za umiestnenie medzi 10 najlepšími mladými osobnosťami ekonómie? Teším sa z toho.“

Spracovala: Ing. Lipnická