Môj nápad pre región

Dňa 11. mája 2012 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže Môj nápad pre región. Súťaž bola organizovaná neziskovou organizáciou Junior Achievemet v rámci programu Podnikanie v cestovnom ruchu.

Úlohou súťažiacich bolo v PowerPointe vypracovať projekt, ktorý by mohol byť dobrým nápadom na zviditeľnenie regiónu, historických pamiatok, remeselníkov, atrakcií alebo iných zaujímavosti, ktoré by podporili rozvoj cestovného ruchu daného regiónu.

Súťažiaci svoj projekt prezentovali ústne a pomocou podporných materiálov, ktoré si sami pripravili. Na prezentáciu projektu každý mal 10 minút. Súčasťou prezentácie bolo aj zodpovedanie otázok položených odbornou porotou.

Našu školu na súťaži reprezentovala Ivana Tabaková, žiačka II. A triedy. Predstavila svoj nápad pre región, ktorý pomenovala „Bez áut. Na kolieskach.“

Viac informácii o programe Podnikanie v cestovnom ruchu a o súťaži Môj nápad pre región nájdete na www.prcr.jasr.sk.