Modernizáciu praktického vyučovania podporila Raiffeisen banka

Od polovice septembra 2016 učitelia odborných technologických predmetov môžu využívať v Stolovacej miestnosti S2 novú techniku – dataprojektor a notebook. Za zakúpenie novej techniky vďačíme podpore od Raiffeisen banky, ktorá štvrťročne finančne podporuje aktivity škôl, neziskových organizácii, obcí v oblasti životného prostredia, vzdelávania, športu a kultúry.

Začiatkom mája sme podali projekt „Elektronická kuchárka“. Banka zo všetkých podaných projektov vyberá päť, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Medzi vybranými projektami bol aj náš. Podmienkou hlasovania bolo osobne prísť do niektorej z pobočiek v meste a mať vek viac ako 18 rokov. Za úspech pri hlasovaní vďačíme teda ochote žiakov z piateho ročníka a učiteľom. Náš projekt bol podporený sumou 1 000 €. Začiatkom júla bola podpísaná darovacia zmluva a po pripísaní finančných prostriedkov na školský účet sa zrealizovala kúpa techniky a jej inštalácia.

Vďaka všetkým, ktorí prispeli k vylepšeniu nášho školského prostredia.