Mladý somelier v Piešťanoch

Dňa 15. apríla 2014 sa priestory Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch stali dejiskom súťaže Mladý somelier. V poradí 15. ročníka sa zúčastnili dvojčlenné družstvá z dvanástich stredných škôl zo Slovenska aj z Českej republiky.

Súťažiaci už tradične absolvovali odborný písomný test, degustáciu vzoriek vína a preverená bola aj schopnosť žiakov vhodne skombinovať víno s jedlom a predviesť servis vína pri stole hosťa. Do finále postúpili prví traja súťažiaci, ktorí dosiahli najlepšie výsledky z písomnej a praktickej časti. Finalistky sa museli popasovať so servisom šumivého vína pri stole hosťa. Ďalšou úlohou bola korekcia vínnej karty, kde súťažiace museli odhaliť chyby, urobené jej zostavovateľom.  Z Prešovskej Hotelovej akadémie cestovali do Piešťan študentky Simona Lukáčová (4.C) a Viktória Baranová (4. C), ktoré sa umiestnili na deviatom a druhom mieste. Garantom  súťaže bol uznávaný slovenský enológ prof. Fedor Malík.  Prihovoril sa k súťažiacim a spolu s riaditeľom Hotelovej akadémie Ing. Ladislavom Blaškovičom a poslancom NR SR a podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja Ing. Augustínom Hambálkom odovzdali ocenenia víťazom. Po vyhodnotení súťaže nasledoval záverečný raut . Na súťaže nás pripravoval profesor Juraj Krajňák.