Mikuláš v škole 2013

V priestoroch našej reštaurácie Floriánka sa dňa 12. 12. 2013 uskutočnil Mikulášsky večierok pre deti zamestnancov našej školy.

Vydarenú akciu otvorili žiaci Vladimír Baňas a Ján Hvišč svojim kultúrnym programom. Potom už prišiel Mikuláš s anjelmi a čertmi. Každému z našich 24 detí sa ušiel balíček sladkostí. Nasledovala zábava s pohostením, podporená výbornou kávou, naozaj chutným koláčom a množstvom hračiek a aktivít pre deti. O zábavu v rámci animácie sa starali šikovné štvrtáčky a hlavnými hrdinami večera boli žiaci Kandráč, Šimčík, Horňák, Geregová a Goliášová z III. C, ktorí v autentickom prestrojení stvárnili Mikuláša a jeho pomocníkov