Medzinárodný gastroseminár Opava 2015

V dňoch 14.- 20. 6. 2015 sa uskutočnil medzinárodný Gastroseminár organizovaný AEHT a Katedrou Lázenství, gastronómie a turizmu Sliezskej univerzity Opave. Workshopu sa zúčastnilo české družstvo z Opavy, macedónske družstvo z Ochritu, maďarské družstvo z Budapešti, ukrajinské družstvo z Odesy a družstvo z Hotelovej akadémie v Prešove v zostave MVDr. Juliana Mihályová a žiak Pavol Mičo z III.D triedy.

Témou gastroseminára bolo príprava  vianočného menu typického pre danú krajinu pre 20 osôb. Počas servisu našich jedál dňa 18 .6. 2015 Mgr. Marek Soták odprezentoval prostredníctvom prezentácie v PowerPoint  v anglickom jazyku vianočnú slovenskú kuchyňu. 

Menu slovenského družstva

Mačanka, cesnakový posúch

Bobaľky s bryndzou

Zubáč v orechovej kôrke, krupoto

Perníkový parfait, malinový coulis

Účasť na gastroseminári a sprievodných  podujatiach bola pre oboch zúčastnených   cennou skúsenosťou,  pri ktorej získali nové vedomosti a skúsenosti. 

MVDr. Juliana Mihályová