Medzinárodná barmanská súťaž Vinný Cocktail Cup Bzenec 2020

Vo februári sme sa zúčastnili na 6. ročníku medzinárodnej barmanskej súťaže Vinný Cocktail Cup 2020, ktorá sa konala v českom meste Bzenec. Organizátormi tejto súťaže bola stredná škola gastronómie, hotelierstva a lesníctva Bzenec.

Našu školu tam reprezentovali žiačky Karin Kožlejová IV. A, Korghonzul Purevdorj IV. C a Annamária Baršayová I. B. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť 3 porcie Fancy Cocktail drinku s použitím tamojších regionálnych vín. Žiačky boli pripravované pod vedením pani učiteľky Ing. Lucie Bučkovej a pána učiteľa PhDr. Mareka Šebeja, MBA.

Žiačky mali za sebou veľa úsilia a tvrdej práce, ktorá priniesla ovocie. Zo súťaže si domov odniesli tri ocenenia. Na prvom mieste v súťaži sa umiestnila žiačka Karin Kožlejová a druhé miesto patrilo Annamárii Baršayovej. Porotcovia zároveň diplomom ocenili aj profesionálne oblečenie našich barmaniek. Bola to skvelá skúsenosť ktorá, študentov posúva vpred a robí dobré meno škole.