Matematické súťaže

Už niekoľko rokov sa zúčastňujeme medzinárodných súťaží Klokan a novšej Pangea. Cieľom je porovnať našich šikovnejších žiakov so školami v celej SR.

Počet zapojených žiakov a z nich najlepšie výsledky dosiahli:

 KLOKAN:

1. ročník- 13 žiakov                                   Maďar-I. A, Tychaničová-I. B, Zima- I. C

2. ročník- 9 žiakov                                     Hmeľar- II. C (celkovo najúspešnejší), Sedlák-II. D

3. ročník- 6 žiakov                                     Sochová- III. A, Mancal- III. B

 

PANGEA:

1. ročník- 17 žiakov                                   Maček- I. B, Onofrej- I. D

2. ročník- 10 žiakov                                   Havrila- II. B, Poláková- II. C

3. ročník-   6 žiakov                                   Sochová- III. A, Barčáková- III. D

 

Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.                                                

Eva Balážová, vedúca PK