Matematické súťaže 2016

Učitelia matematiky zapojili žiakov našej školy do matematických súťaží KLOKAN a PANGEA.

Súťaž KLOKAN sme uskutočnili 21. 3. 2016. Zúčastnilo sa jej 40 žiakov. V kategórii Kadet O12 sme sa medzi 179 odbornými školami umiestnili na 34. mieste a v kategórii Junior O34 sme medzi 167 odbornými školami  obsadili 35. miesto. Percentil úspešnosti našej školy je veľmi pekné číslo približne 80.

Výsledky:

Kategória Kadet O12: Jonáš Havadej  1.B                          93,5% žiakov malo menej bodov

                                        Kamila  Tychaničová 2.B                 92,6%  žiakov malo menej bodov

                                        Martin  Maček 2.B                           91,8%  žiakov malo menej bodov

                                        Klaudia Krupková 2.A                      89,6% žiakov malo menej bodov

                                        Karolína Čekanová 1.B                    87,7% žiakov malo menej bodov

                                        Domonik Onofrej 2.D                      86,9% žiakov malo menej bodov  

                                        Renáta Zubková 2.A                         86,0% žiakov malo menej bodov 

Kategória Junior O34: Lukáš Hmeľár   3.C                          95,6% žiakov malo menej bodov

                                         Marek Sedlák 3.D                            91,5% žiakov malo menej bodov

                                         Daniel Amrich  3.C                          83,0% žiakov malo menej bodov

 

Súťaž PANGEA sme realizovali 6.4.2016. Zapojili sme 37 žiakov. Najlepšie výsledky dosiahli:

                                            Martin Maček 2.B                                 úspešnosť  68%

                                            Jonáš Havadej 1.B                                 úspešnosť  50%

                                            Dominik Onofrej 2.D                            úspešnosť  50%  

                                            Miroslava Pastulová 3.B                       úspešnosť  50%