Mačanka

Dňa 6. júna 2018 sme sa zúčastnili 3. ročníka súťaže vo varení mačanky pod názvom ,,Chute Šariša“, v rámci akcie Dni mesta Prešov na pešej zóne.

Mačanku na súťaž pripravovali žiačky III. C Alexandra a Ivana za pomoci učiteľov Krajňáka Juraja, Mgr. Ing. Goliašovej Aleny a Ing. Vojtkovej Veroniky.

Na súťaž sme varili dva druhy Šarišskej mačanky s hubami – jednu modernejšiu, bohatú mäsovú a druhú ,,posnú“, bez mäsa, podľa starých zvyklostí našich predkov. Po degustácii  laickej komisie, ktorá ju zhodnotila veľmi dobre, sme boli zvedaví ako ju ohodnotí odborná komisia.

Za spoluprácu kolegom a žiačkam veľmi pekne ďakujem.

Ing. Vojtková Veronika