Las Vegas Casino - V. B 2015

Tak ako po minulé roky aj tento rok žiaci piateho ročníka na Hotelovej akadémii upriamili pozornosť na realizáciu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Primárnym cieľom bolo overenie získaných skúseností a zručností, ktoré študenti nadobudli počas päťročného štúdia. Hlavný manažér V.B triedy vylosoval slávnostné podujatie- banket. Pre túto príležitosť si študenti zvolili tému Las Vegas Casino. Táto doteraz nevyužitá téma oslovila študentov, ktorí sa svedomito pustili do prípravných prác.

Prípravné práce si vyžadovali zodpovedný prístup a plnenie jednotlivých funkcii. Široký záber činností od výberu jedál cez zabezpečenie surovín až po predaj lístkov dokázali študenti kolektívnou prácou splniť. Žiakom sa podarilo získať dostatočný počet sponzorov, ktorí nám poskytli vecnú a finančnú podporu, za ktorú im ešte raz ďakujeme.

Deň pred akciou sme venovali čas najmä výzdobe miestnosti, príprave jedál a nácviku obsluhy. V deň D sa následne doladili nedostatky a miestnosti boli pripravené na realizáciu skúšky.

Oficiálne otvorenie banketu sa začalo o 16:00. Hostia boli sprevádzaní od recepcie školy pred vchod do sveta hier, kde obsluhujúci ponúkali welcome drink. Nápomocní boli manažéri, ktorí vítali hostí, dohliadali na bezproblémovú organizáciu a boli po celý čas pripravení na želania hostí. Po príhovore hlavného manažéra a riaditeľa školy sa spustil večer, ktorý zahŕňal podávanie jedál a nápojov, prezentáciu vín a kultúrny program.

Program obsahoval viacero vstupov, o ktoré sa postarala hudobná skupina, ktorá živou hudbou rozprúdila energiu. Okrem kapely sa prezentoval tanečnou kreáciou talentovaný Jakub, ktorý predviedol viac druhov tanečných štýlov. Následne somelierka obohatila podávanie vín zaujímavými informáciami z tohto odvetvia.

Nechýbalo ani podávanie miešaných nápojov, o ktoré sa postaral náš barman. Výrobne stredisko odviedlo vynikajúcu prácu, ktorou sa dopracovali k výbornej chuti a vzhľadu jedál. Obsluhujúci predviedli získane zručnosti a postarali sa o bezproblémové podávanie jedál a nápojov.

Na záver tohto významného večera prišlo na rad vyhodnotenie, ktoré nás pri spoločnom nástupe veľmi potešilo. Spokojnosť vyjadrila odborná komisia a hostia, ktorí si priebeh akcie pochvaľovali. Študentom sa podarilo vytvoriť udalosť, nevídané podujatie, ktoré bolo potešením pre všetky zmysly.

Touto cestou by sme chceli poďakovať našim učiteľom za získané vedomosti a zručnosti počas nášho pôsobenia na škole a všetkým, ktorí sa podieľali na tejto akcii.

 

banket VB 1024.jpg