Kvalita z našich regiónov

O čo sa vlastne ide? Tento projekt slúži na podporu predaja slovenských výrobkov a služieb. Nie len že podporujeme slovenský trh a ekonomiku, no tiež slúži k tomu, aby sme my ako spotrebitelia, zaznamenali odraz kupovania slovenských výrobkov na zlepšení života v našej krajine. S dôverou a hrdosťou by sme mali ako občania Slovenskej republiky podporovať našich dodávateľov a kupovať ich výrobky. Nie len ja, či Vy, no celé Slovensko by malo podporiť domáci trh, domáci cestovný ruch, zlepšiť tým vzťahy a vytvoriť hnutie spotrebiteľov, ktorým záleží na budúcnosti krajiny, v ktorej žijú.

A čo sme pre to urobili my? Zapojili sme sa do súťaže Pýtajme si slovenské. V menej celej V.A triedy, Tomáš Dolinský vytvoril video, v ktorom používal čisto slovenské výrobky ako napríklad džús značky Fruxi, ktorý sa vyrába v Hniezdnom. Spolužiačky Natália, Patrícia a  Denisa propagovali slovenské produkty, ktoré sa predávajú v našom školskom bufete. Taktiež o tomto celom projekte dievčatá vytvorili príspevok do školského rozhlasu a urobili nástenku, na ktorej si naši žiaci mohli prečítať všetky informácie o súťaži Pýtajme si slovenské.

Ja si budem pýtať slovenské. A čo Vy?

 

Natália Havrilová, V.A