Kultúrno-vzdelávací projekt EDUCATE Slovakia

Naša škola sa zapojila do projektu EDUCATE SLOVAKIA organizovaného medzinárodnou študentskou organizáciou AIESEC, ktorého cieľom je vytvoriť v rámci vyučovania medzinárodné prostredie, ktoré by malo u žiakov stredných a základných škôl zvýšiť záujem o poznávanie nových kultúr a učenie sa cudzích jazykov.

EducateSVK.jpg

V dňoch 3. 2. – 6. 2. 2015 nám bežný kolobeh vyučovania spestril príchod stážistiek Cintye a Anne. Dievčatá k nám pricestovali až z Brazílie a Indonézie a počas celého týždňa odučili spolu 20 hodín vo vybraných triedach. V našom prípade išlo o žiakov piatych ročníkov a triedu III.C.

Na hodinách boli odprezentované aktuálne témy ako sú Sviatky a tradície, Národné kuchyne, Hudba a šport, Krásne miesta sveta. Týždeň sme ukončili Pohľadom do budúcnosti, uvažovaním o našich cieľoch a pracovnom zameraní. Jednotlivé hodiny prebiehali zábavným a interaktívnym spôsobom, vďaka čomu bolo pre našich žiakov jednoduché zapojiť sa a precvičiť si tak svoje komunikačné zručnosti v cudzom jazyku.

Táto skúsenosť bola pre nás prínosom a zároveň veľmi príjemným a užitočným spestrením vyučovacieho procesu, ktoré v nás podnietilo zvedavosť a chuť objavovať a spoznávať nové krajiny a kultúry.