Komprax

Projekt je zameraný na podporu kvality práce s mládežou, ktorá okrem iného napomôže výchove mladej aktívnej generácie. Súčasťou aktivít bude zadefinovanie štandardov kvality práce s mládežou tak, aby bolo možné overiť a uznať kľúčové kompetencie, ktoré mladí ľudia získajú na aktivitách neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a tým sa zlepšili ich šance na uplatnenie sa na trhu práce.

Vzdelávanie je rozdelené do 3 školiacich víkendov. Počas prvého víkendu sa účastníci naučia rozoznať nejakú potrebu alebo problém vo svojom okolí a získajú informácie a zručnosti ako prispieť k jeho riešeniu. Na druhom víkende už účastníci pracujú s vlastnými nápadmi ako riešiť problémy a potreby mladých vo svojom okolí a každý z nich si pripraví vlastný zámer projektu. Na jeho realizáciu môže získať príspevok až do výšky 200 €. Samotná realizácia malých projektov prebehne medzi druhým a tretím školiacim víkendom. Tretí školiaci víkend je venovaný prezentácii výsledkov malých projektov. A keďže vzdelávanie sa nesie v duchu „Projekt je zmena!“, účastníci sa vzájomne  pochvália a zhodnotia, aké zmeny sa im podarilo projektom dosiahnuť. Účasť na všetkých troch víkendových školeniach je nevyhnutná, aby vzdelávanie mohlo byť úspešné.

Komprax - učastníci z našej školy

Komprax zoznam projektov našich žiakov

Prezentácia projektov našich žiakov

Viac informácií o projekte na stránke www.iuventa.sk.