Klokan 2018

Súťaž KLOKAN sme na našej škole uskutočnili 19.03.2018.

Zúčastnilo sa jej 42 žiakov, 29 v kategórii Kadet O12 a 13 v kategórii Junior O34. V kategórii KadetO12 sme z 180 škôl obsadili 66. miesto a v kategórii Junior O34 sme sa spomedzi 131 škôl umiestnili na 31. mieste. Sedmi žiaci svojimi výsledkami boli zaradení medzi úspešných riešiteľov. 

KadetO12:

Miroslava Jajčišinová II.C: 80 bodov, úspešnosť 66,7%, 262.-285. miesto, 90,7 percentil

Jakub Grega I.D:                   77 bodov, úspešnosť 64,2%, 344.-383. miesto, 87,6 percentil

Miroslav Bašista II.B:           72 bodov, úspešnosť 60%, 515.-554. miesto, 81,7 percentil

Júlia Regecová I.A:               71 bodov, úspešnosť 59,2%, 555.-610. miesto, 80,1 percentil

JuniorO34:

Jonáš Havadej III.B:              65 bodov, úspešnosť 54,2%, 110.-123. miesto, 93,9 percentil

Martin Maček IV.B:              60 bodov, úspešnosť 50%, 172.-193.miesto, 90,4 percentil

Denis Maďar IV.A:                59 bodov, úspešnosť 49,2%, 194.-210. miesto, 89,3 percentil