Junior Bartender´s Challenge 2017

V dňoch 19. – 21. 04. 2017 sa žiaci našej Hotelovej akadémie, Anita Korinková z V. C a Sebastián Zima z III. C triedy, zúčastnili barmanskej súťaže Junior Bartender´s Challenge. Súťaž sa konala v Banskej Bystrici v PIANO bare pod záštitou spoločnosti Pernod and Ricard Slovakia.

V priebehu podujatia žiaci absolvovali štyri súťažné časti a siedem prednášok.

Prvá časť sa niesla v duchu prípravy ,,signature drinku´´, ktorý si každý súťažiaci pripravil vopred a na mieste prezentoval porotcom. Ďalšou časťou bolo písanie testu, ktorý bol tvorený otázkami o barovej kultúre, histórii barmanstva, alkoholoch, a drinkoch. Ďalšou disciplínou bolo testovanie rôznych druhov nápojov na slepo. Pri testovaní nápja bolo dôležité podľa arómy a chuti určiť prvotnú - hlavnú surovinu, z ktorej bol alkohol vyrobený. Posledná a asi najzaujímavejšia časť skúšok bol – Market Challenge. V tejto kategórii bolo potrebné z vylosovanej suroviny vymyslieť svoj vlastný drink a za 10€ ktoré  dostal každý zo súťažiacich, dokúpiť suroviny ktoré, pomohli pri tvorbe vlastného drinku. Po nákupe prebiehalo miešanie pred porotcami ako v reálnom bare.

Po vyhodnotení sa Anita Korinková  umiestnila z celkovo 19-tich finalistov na treťom mieste.

Prednášky na súťaži boli vo forme Workshopo, kde sa všetci účastníci podujatia aktívne zapájali do diania. Absolvovali dve prednášky od slovenského bamana Ľuboša Rácza, ďalej prednášku o írskej whiskey JAMESON a produktoch, Becherovke a produktoch, šampanskom víne značky MUMM, jedlách a snackoch servírovaných v bare a nakoniec o Írskej káve a káve v spojení s drinkami.

Účasť na podujatí bola mimoriadne cennou skúsenosťou pre zúčastnených a to nielen pre ďalšie uplatnenie na škole ale aj pre budúcu prax.

Autor: Sebastián Zima