Juniáles 2013

Dňa 31. mája sa na našej škole konal Juniáles, na ktorom sme oslávili deň detí. Pozvané boli prvácke a druhácke triedy našej školy. Tento deň sme si rozdelili na dve časti a to na kultúrnu a športovú časť.

Prvým bodom programu bol kvíz, kde si naši prváci mohli vyskúšať ako dobre spoznali našu školu za svoj prvý rok. Ich odpovede dôkladne kontrolovala naša komisia, ktorá sa skladala z pani zástupkyne  Vargovej, pani profesoriek Harčáriková, Servátková, Miháliková. Ukázalo sa, že zatiaľ sa najviac naučila I.C trieda, ktorá v tejto súťaži vyhrala prvé miesto. Ďalej sme pokračovali módnou prehliadkou, žiaci nám ukázali svoje outfity a možno nás inšpirovali na nejaké nové pokusy v našich šatníkoch. Aby nám  nikto nezaspal, zavolali sme našu už dobre známu školskú kapelu so spevákom (už absolventom) Martinom Župinom. Celá hala sa triasla vo zvukoch pesničiek, ktoré si pre nás pripravili. Po kapele vystúpili naši hostia tanečníčky z Grimmy, ktoré nám predviedli dve tanečné vystúpenia. Nasledovali sestry Kuchtové a zaspievala nám aj Mária Segeďová. Kultúrnu časť ukončila školská kapela so slovenskou pesničkou Cez okno.

Po krátkej prestávke sa začala športová časť. Konala sa pod dozorom našej pani profesorky Frantovej a najmladší žiaci našej školy sa museli popasovať s rôznymi disciplínami fit loptami, futbalovými aj  najmenšími florbalovými, s ktorými si zahrali mini golf. Naše pozvanie prijal aj pán riaditeľ. Poprial nám  príjemný deň a poďakoval sa nám, že sme vymenili doktorov za príjemne prežitý deň v našej škole. Po športovaní sa rozdali ceny pre najlepších plavcov.  Cenu získala aj  trieda , ktorá si najlepšie viedla v športovej časti.

Zlatým klincom programu bol volejbalový turnaj našich žiakov proti učiteľom. Aj keď sme bojovali statočne, predsa len sa  ukázali dlhoročné skúsenosti našich učiteľov. Víťazný tím sa skladal z pánov profesorov: Pažický, Soták, Kuchár, Daňko and Mr.Mark Kwiatkowski a pani profesorky Hutňanovej, ktorým ďakujeme, že prijali pozvanie a poriadne sa pri našich najmladších zapotili. Úloha rozhodcu pripadla pánovi profesorovi  Kuchárikovi.

Podtón a náladu nám vytváral Dj Luky Križan a celý tento deň mala pod palcom naša pani profesorka Servátková.

Tento deň  sa niesol v znamení  príjemnej atmosféry a ani dážď nám nezmazal úsmev z tvári. Naše poďakovanie patrí všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa zapojili do realizácie tohto dňa, rovnako aj vystupujúcim a vedeniu  školy za to,  že nám umožnili zorganizovať takú skvelú akciu.

Ďakujeme za vašu účasť a ochotu a pevne veríme, že ste si tento deň  spoločne s nami užili.

 

Vaša 4.D  a Michaela Polomská