Incheba Expo 2015

Incheba Expo Bratislava výstava Wellness a fitness, poľovníctvo a oddych ITF Slovakiatour sa konala v dňoch od 28. 1. 2015 do 01. 2. 2015.

Naša škola zabezpečovala počas trvania podujatia pre organizátora podujatia ITF Slovakiatour – vystavovateľa VÚC – Severovýchod Slovenska a pre spoluvystavovateľov organizátora catering. Gastronomický servis nápojov a jedál pre objednávateľa zabezpečovali Mgr. Ľudmila Harčariková a Juraj Krajňák spolu so žiakmi Dominikom Šujetom, Nikolou Molčanovou a Anitou Korinkovou z III. C triedy. V priebehu podujatia, sme mali možnosť stretnúť množstvo zaujímavých ľudí, no pre náš všetkých bolo asi najzaujímavejšie stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom. Pán prezident sa pri obhliadke jednotlivých výstavných priestorov, mimoriadne zaujímal o vystavovateľov zo Severovýchodu Slovenska.

V tom istom termíne sa vo výstavisku Incheba Expo Bratrislava konala tiež výstava, prezentácia a zároveň súťažné gastronomické disciplíny na  22. ročníku veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO 2015.

Počas trvania veľtrhu gastronómie bola organizovaná Národná súťaž  kuchárskeho a cukrárskeho umenia „Danubiusgastro cup 2015“ -  v odbore kuchár junior. Súťaž bola organizovaná Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov. Adepti kuchárskeho umenia mali počas súťažnej disciplíny ako povinné ingrediencie použiť rybu – pstruha a fenikel. Školu na súťaži dňa 30. 1. 2015 reprezentoval Juraj Kopčík zo IV.A triedy a získal umiestnenie v krásnom zlatom pásme. Členovia hodnotiacej komisie zostavenej zo skúsených odborníkov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov veľmi pozitívne hodnotili prácu nášho žiaka. Na súťaž žiaka pripravovala a jeho odbornosť mu pomohla zdokonaliť MVDr. Angela Strečková, vyučujúca odborných predmetov na našej škole.

Súbežne so súťažou kuchárov prebiehala na výstavisku aj barmanská súťaž juniorov – „I. MASTER CUP 77 2015“ na ktorej našu školu reprezentovali dvaja študenti: Šimon Šarnik zo IV. A tríedy a Róbert Stajanča z V. B triedy. Súťažiaci pripravovali long drink s použitím povinnej  ingrediencie Vodka Goral Masters 40%. Obaja žiaci školu vzorne reprezentovali a získali diplomy za účasť. Žiakov na súťaž pripravovala Mgr. Harčariková Ľudmila.

Pre všetkých účastníkov a  súťažiacich žiakov bola účasť na podujatí miestom na načerpanie nových skúseností a poznatkov.

Mgr. Ľudmila Harčariková
Juraj Krajňák