Hviezdoslavov Kubín 2019

Dňa 23. januára 2019 sa v našej škole konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavovho Kubína. Aj v tomto školskom roku sa predstavili žiaci so svojimi talentmi, a verte mi, bolo sa na čo pozerať.

Všetci zúčastnení si vybrali na svoj prednes poéziu, a preto sa odborná porota, pozostávajúca z Mgr. Z. Badžanovej, Mgr. Z. Bavoľárovej a Mgr. A. Pipkovej rozhodla udeliť dve druhé miesta. Víťazmi tohtoročného školského kola boli nasledujúci žiaci: na treťom mieste sa umiestnil žiak II.C triedy Šimon Čanda, o druhé miesto sa podelili žiaci z II.D Jakub Grega a I.D Richard Tokarčík a víťazkou sa stala žiačka III.A Natália Zajarošová. Práve posledná spomínaná postúpila do Okresného kola Hviezdoslavovho Kubína, kde bude reprezentovať našu školu. Bolo to príjemne strávené popoludnie i priestor na objavovanie nových talentov medzi žiakmi našej školy a musíme konštatovať, že tých je tu ešte stále dosť.