HOTELÁCI MILUJÚ SVOJE MESTO

Pri príležitosti osláv 770. výročia Prešova organizovala Iniciatíva – Kresťania v Prešove a kresťanské spoločenstvá v spolupráci s mestom Prešov celomestský festival priateľstva a dobrovoľníckej činnosti „Milujem svoje mesto“, ktorého cieľom je dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášlení Prešova. Záštitu nad akciou prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.

V dňoch 22.05. – 25.05.2017, počas ústnych maturitných skúšok, aj naši žiaci prvého ročníka sa zapojili do tohto projektu. Každý deň žiaci jednej triedy spolu s vyučujúcimi upratovali, vyhrabávali trávniky, zametali, obrusovali zábradlie a na záver zábradlie maľovali na Kmeťovom stromoradí od Františkánskeho kostola Sv. Jozefa po Divadlo Jonáša Záborského.

Vždy ráno sme sa stretli pri Františkánskych schodoch, kde nás koordinátor Martin Andruščák informoval o dennom programe. Vyzdvihli sme si pracovné pomôcky a s elánom sme išli plniť úlohy dňa. Posledný deň nás prišla povzbudiť aj pani primátorka Ing. Andrea Turčanová. Deň sme vždy ukončili vyhlásením a odmenením najlepších dobrovoľníkov. Tí si domov okrem dobrého pocitu odniesli šiltovku alebo nálepku na mobil.

Ďakujem všetkým zúčastneným za čas i energiu, ktorú venovali tomuto projektu. Verím, že ich účasť na tejto akcii obohatila o nové skúsenosti a zručnosti i príjemný pocit so zmysluplnej práce.

Oľga Korbová