Finančne gramotní hoteláci

V decembri 2017 sa žiaci IV. B, IV. C, IV.D, V. A, V. B a V. D triedy pod vedením Ing. Lipnickej a Ing. Tóthovej, PhD, zapojili do celoslovenskej súťaže Finančná olympiáda. Celkové bolo zaregistrovaných viac ako 60 žiakov. Organizátorom súťaže je Nadácia Partners, Bratislava.

Úlohou žiakov bolo online formou zodpovedať na 20 uzavretých otázok v limite 40 minút. Otázky boli zamerané na riešenie rozhodnutí týkajúcich sa osobných financií. Do druhého kola z našej školy postúpili:

-       Eliška Buková (IV. D),

-       Viktória Hricová (IV. D).

Druhé kolo súťaže sa uskutoční od 15. 02. 2018 do 24. 03. 2018 taktiež online formou.

19. januára 2018 sa 13 žiakov zo IV. B, IV.D, V. B a V. D triedy zúčastnilo školského kola Ekonomickej olympiády. Organizátorom bol  INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz), Bratislava. Úlohou žiakov bolo online formou zodpovedať na 20 uzavretých otázok v limite 40 minút. Otázky boli zamerané na vývoj ekonomického myslenia, makroekonómiu, národohospodárske ukazovatele a trhový mechanizmus.

Na 1. mieste sa umiestnili:

-        Miroslava Pastulová (V. B),

-        Martin Maček (IV. B),

-        Peter Adam (IV. D).

Na 2. mieste sa umiestnil:

-        Milan Vaščák (IV. B).

Na 3. mieste sa umiestnili:

-        Alexandra Pribulová (IV. B),

-        Marko Petričko (IV. D).

Žiaci Pastulová, Maček, Adam a Vaščák zároveň postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 20. februára 2018 na Prešovskej univerzite. Súťaž bude prebiehať písomnou formou.

16. februára 2018 pani zástupkyňa Ing. Kolenková víťazom v obidvoch súťažiach odovzdala diplomy a perá a zároveň  popriala veľa úspechov v ďalšej reprezentácii našej školy v uvedených olympiádach..

Spracovala: Ing. Mária Lipnická