Expert – genialityshow 2015

Po úspechu v minulých rokoch sme sa znova zapojili aj do súťaže Expert – genialityshow, celoslovenskej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ, ktorej organizátorom je Talentída, n.o. V tomto školskom roku sa do nej zapojilo 21 žiakov našej školy – 10 žiakov prvého a druhého ročníka – kategória O12 a 11 žiakov tretieho, štvrtého a piateho ročníka, t.j. vyššej kategórie – O34. Žiaci si mohli vybrať súťažné témy ako Spoločnosť kedysi a dnes, Tajomstvá prírody, Svetobežník, Do you speak English?, Góly, body, sekundy a Mozgolamy

Výsledky – našim 17 žiakom patrí 30 umiestnení do prvej stovky v jednej alebo oboch  vybraných tematických rebríčkoch a dostanú diplomy s titulom TopExpert alebo Expert. Umiestnení do prvej desiatky v každom rebríčku získajú okrem príjemného pocitu aj pekné vecné ceny od organizátora súťaže.

Najlepšie výsledky:

  • 3. miesto        Kloc/I.C –       Do you speak English?
  • 4. miesto        Havrila/II.B   Góly, body, sekundy
  • 10. miesto      Balla/IV.C      Góly, body, sekundy

Ďalšie pekné výsledky dosiahli naši žiaci – Sepeši, Šmihula, Mudráková, Hudák, Chmeľovský, Poláková, Šebok, Kalinay, Lazurová, Zaleta, , Onofrej, Petričko a Štoková.