Expert - geniality show - výsledky

Na konci novembra sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show. 32 žiakov súťažilo v dvoch kategóriách O12 (žiaci 1. a 2. ročníka) a O36 (žiaci 3.- 5. ročníka).

Výsledky – našim 9 žiakom patrí 16 umiestnení do prvej štvrtiny zúčastnených v jednej alebo oboch vybraných tematických rebríčkoch a dostanú diplomy s titulom  Expert a 3 miesta patria študentom Havrilovi, Klocovi a Fečkovej za umiestnenie do prvej stovky v oboch kategóriach spolu a titul TOP EXPERT. Umiestneného do prvej desiatky máme tentokrát len jedného – Dominik Havrila z V.B triedy.

Najlepšie výsledky:

Meno

 

1.téma

2.téma

Celkové poradie

Kategória O34

Havrila Dominik

V.B

8. Svetobežník

26. Góly, body..

15. spolu

Kloc Adam

IV.C

24. English

23. Dejiny

33. spolu

Fečková Aneta

IV.D

17. English

90. Svetobežník

58. spolu

Pastulová Miroslava

V.B

62. English

 

 

Maťaš Adam

V.A

51. Dejiny

 

 

Leššová Júlia

V.A

66. English

 

 

Kotulč Dávid

III.C

 

109.Svetobežník

 

Kategória O12 

Hubová Sofia

I.A

73. English

17. Mozgolamy

 

Bodokiová Barbara

I.A

114. English

85. Dejiny

 

Čarabová Juliana

I.A

98. English

 

 

Petrová

Mária Magdaléna

II.A

146. Mozgolamy