EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ

Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov v školskom roku 2016/2017 bola zapojená do Európskeho týždňa odborných zručnosti 2016, ktoré bolo prihlásené do súťaže vyhlásenej SAAIC – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pre realizátorov projektov v programe Erasmus+.

V školskom roku 2017/2018 plánujeme podujatie EUROCUP – medzinárodnú barmanskú súťaž juniorov v miešaní nápojov zapojiť do Európskeho týždňa odborných zručnosti 2017.

Logo_iniciativy.jpg